Spoločne
realizujeme
budúcnosť
Since 2014
Profil
spoločnosti
Spoločnosť ProClienta Group, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2014. Pri poskytovaní služieb staviame na našich dlhoročných skúsenostiach v oblastiach stavebného manažmentu, realizácie stavieb, právneho a realitného servisu. Poskytujeme komplexné služby orientované na klienta. Porozumenie jeho záujmom, predvídanie potrieb a kvalitne odvedená práca, patria medzi naše základné hodnoty. Naše postupy zodpovedajú požiadavkám a zvyklostiam náročných investorov. Projektový manažment, realitnú a stavebnú činnosť zameriavame na všetky procesy od prípravy, až po realizáciu zámerov v oblasti developmentu administratívnych budov, rezidenčných objektov, priemyselných a športových parkov, ale aj ostatných stavieb. Vyvíjame maximálne úsilie o racionálne a úsporné riešenie realizácie investičných projektov. Samozrejmosťou je pravidelný reporting investorovi vrátane podrobnej dokumentácie a prehľadného finančného vyúčtovania stavby v rámci medzinárodných štandardov.
Inžiniering
Kontroling
Tendrovanie
Value inžiniering
Oceňovanie stavieb
Dozorovanie stavieb
Finančný manažment
Inžiniering
 
Kontroling
 
Tendrovanie
 
Value inžiniering
 
Oceňovanie stavieb
 
Dozorovanie stavieb
 
Finančný manažment
 

Potrebujete viac informácií o ponúkaných službách?

Neváhajte nás kontaktovať.

Všetky Vaše otázky radi zodpovedáme.

+421 911 758 124info@proclienta.com
Komplexný softvér na mieru
Služby v oblasti návrhu, integrácie a konzultácií
Automatizácia procesov stavebného manažmentu
Tendrovací portál
Komplexný softvér na mieru
 
Služby v oblasti návrhu, integrácie a konzultácií
 
Automatizácia procesov stavebného manažmentu
 
Tendrovací portál
 

Potrebujete viac informácií o ponúkaných službách?

Neváhajte nás kontaktovať.

Všetky Vaše otázky radi zodpovedáme.

+421 911 758 124info@proclienta.com
Právne a daňové služby súvisiace s nehnuteľnosťami
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
Poradenstvo a konzultačné služby
Právne a daňové služby súvisiace s nehnuteľnosťami
 
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
 
Poradenstvo a konzultačné služby
 

Potrebujete viac informácií o ponúkaných službách?

Neváhajte nás kontaktovať.

Všetky Vaše otázky radi zodpovedáme.

+421 911 758 124info@proclienta.com
Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
Facility manažment
Prenájom nehnuteľností
Prieskum trhu
Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
 
Facility manažment
 
Prenájom nehnuteľností
 
Prieskum trhu
 

Potrebujete viac informácií o ponúkaných službách?

Neváhajte nás kontaktovať.

Všetky Vaše otázky radi zodpovedáme.

+421 911 758 124info@proclienta.com
Nemocnica novej generácie Bratislava
Nemocnica novej generácie Bratislava (vo výstavbe) sa nachádza v areáli Bory na území mestskej časti Bratislava – Lamač. Hlavným cieľom je výstavba modernej nemocnice, ktorá bude poskytovať komplexnú starostlivosť širokej verejnosti. Z objektov nemocníc by mala táto prevyšovať designom a individuálnym prístupom k pacientom. Areál nemocnice bude pozostávať prevažne z 8 krídel spojených spoločnou základňou. Objekt nemocnice bude orientovaný súbežne s diaľnicou D2 Brno - Malacky.Zahájenie výstavby: 12/2019Dokončenie výstavby: 12/2021Investor: SVET ZDRAVIA Development, a.s.
Dozvedieť sa viac
MŠ Bory
Materská škola Bory (vo výstavbe) je realizovaná za účelom rozvinutia občianskej vybavenosti mestskej časti Bratislava – Lamač. Po dokončení bude odovzdaná miestnej časti Bratislava - Lamač do užívania za symbolickú cenu. Materská škola sa nachádza v širšom susedstve s nákupným centrom Bory Mall, novou bytovou zónou deviatich bytových domov Bory Home 1, či s Nemocnicou novej generácie Bratislava. Materská škola Bory je vybudovaná ako moderná jednopodlažná budova s vysokým štandardom pre 70 detí a má päť tried. Súčasťou materskej školy sú komunikácie, parkoviská, vnútroareálové chodníky, spevnené plochy a ihriská.Zahájenie výstavby: 10/2019Dokončenie výstavby: 09/2021Investor: Bory, a.s.
Dozvedieť sa viac
Bory home I.
Bory Home I. je pilotný projekt novej mestskej obytnej štvrte, ktorý má za cieľ vytvoriť kvalitné a zdravé prostredie pre plnohodnotný súkromný i verejný život jeho obyvateľov. Urbanistický koncept je založený na jednoduchej a prehľadnej lineárnej štruktúre umožňujúcej ďalší rozvoj v území s prioritou pešieho pohybu a oddychových voľno-časových aktivít v atraktívnom prostredí mestského parku. Z príjemne zvlneného terénu zelene vyrastá desať bytových domov s atribútom zdravého a ekonomického bývania, čo sa odzrkadľuje nielen v jednoduchom a účelnom riešení bytov ale aj v použití kvalitných konštrukcií a prírodných stavebných materiálov. Naším úsilím bolo vytvoriť taký scenár k bývaniu, aby v hlavnej úlohe bol vždy spokojný obyvateľ.Zahájenie výstavby: 08/2016Dokončenie výstavby: 08/2018Investor: Bory, a.s.
Dozvedieť sa viac
Parkovací dom Digital Park
Parkovací dom Digital Park sa nachádza v tesnej blízkosti administratívneho komplexu Digital Park na území mestskej časti Bratislava – Petržalka. Má šesť nadzemných podlaží (strecha je pojazdná) a jedno podzemné podlažie. Parkovací objekt slúži pre potreby Digital parku, ale vzhľadom k tomu, že má samostatný kontrolovaný vjazd a výjazd, tak funguje nezávisle na ostatných parkovacích priestoroch areálu.Zahájenie výstavby: 09/2016Dokončenie výstavby: 05/2017Investor: Digital Park Einsteinova, a.s.
Dozvedieť sa viac
Kontaktujte nás
ProClienta Group, s.r.o.
Fadruszova 725/21
841 04 Bratislava

IČO: 47 907 398
DIČ: 2024 151 855
IČ DPH: SK 2024 151 855

Spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka č.100816/B

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4905 6990
SWIFT: TATRSKBX